DEMA AS tjenester?

Innvendig malerarbeid, Utvendig malerarbeid, Tapetsering, Betongrehabilitering, Overflatebehandling, Fasadebehandling,Trehus.

Nybygg

Gjensidig tillit og kundetilfredshet er vesentlig for oss. En av årsakene til at MalermesterDema As blir foretrukket på store nybygg, er gode kvalitets rutiner og rapporteringssystemer. Dette er med på å sikre en god dialog oppdragsgiver og høy kvalitet på arbeidet. Kontinuerlig økonomi- og mengderapportering er en selvfølge i våre arbeidsrutiner. Det samme gjelder når det kommer til nødvendig rutiner innenfor HMS, dokumentasjon i forhold til kvalitetssikring samt nødvendig FDV-dokumentasjon.

image

Rehabilitering

Rehabilitering – Våre kunder foretrekker å ha EN samarbeidspartner å forholde seg til. I tillegg til malerjobbene, sørger vi for alt innenfor gulvarbeid; legge belegg, epoxybelegg osv. i tillegg til bedriftens egen kompetanse og fagarbeidere, har vi et godt samarbeid med et utvalg av underleverandører. Vi stiller selvfølgelig de samme strenge kravene til våre underleverandører som vi vi gjør til oss selv. Det samme gjelder også krav til rapporterings rutiner.

Total fasaderehabilitering

Det er ingen snarvei å oppnå et godt vedlikeholdt hus, derfor insisterer vi på bruk av fagfolk til å utføre arbeidet. Vi leverer og utfører det som er nødvendig for å tilfredsstille deg, ditt hus og omgivelser. Hva skal du gjøre ved oppståtte skader på en fasade? Saltutfellinger, pussen faller ned.. Hva gjør man? Vedlikehold av eldre fasader gir lengre levetid. Det er avgjørende å ta tak i problemet fort som mulig. Nye fasader bør også bearbeides regelmessig for å avverge problemer. «Vedlikeholdsfrie» trenger faktisk også jevnlig behandling, for å unngå skader på bygninger bør forebyggende arbeid utføres. Vi har stor ekspertise innenfor dette området. Vi tar for oss alt innenfor mur- og puss arbeid, og fasademaling.

Gulvlegging

Malermester Dema As utfører flere typer gulvarbeid. Vi spesialiserer oss inn gulvarbeid med linoleum og vinyl innen fellesarealer, trappeoppganger, næringslokaler, butikker og nybygg. Når man velger gulv og gulvbelegg må man ta i betraktning inneklima og velvære i boligen. Vinyl- og linoleumsgulv er motstandsdyktige og komfortable, og finnes i forskjellige mønstre og farger. Det er til storfordel for kunder å forholde seg til et firma når det gjelder forskjellige arbeid oppgaver som maling, gulvsparkling og gulvlegging som vi tilbyr.